Skylten lyser upp vår tillvaro

Ljusskylten

Ljuskyltar är världens äldsta reklammedium och ett naturligt och nödvändigt inslag i vår stadsbild. Skyltarna fungerar i den kommersiella miljö vi lever i; städer och samhällen, utefter gator och vägar där de vägleder oss med sina budskap samtidigt som de lyser upp vår tillvaro utomhus.

Monopolet_1

Genom att lysa effektivt fullgör de uppgifter som – att informera – här ligger banken eller posten – att identifiera här bor firma ABC – att göra reklam – här säljs XYZ bilar och reservdelar Ljusreklamen är således ett primärt medium, en kanal för masskommunikation på samma sätt som tidningar, radio och TV.

Genom att lysa effektivt fullgör de uppgifter som – att informera – här ligger banken eller posten – att identifiera här bor firma ABC – att göra reklam – här säljs XYZ bilar och reservdelar Ljusreklamen är således ett primärt medium, en kanal för masskommunikation på samma sätt som tidningar, radio och TV.

"Ljusskyltarna hjälper oss att tillgodose våra behov – helt enkelt"

Ljusreklamförbundets uppgift är att medverka till effektivare, det vill säga, mer ekonomiskt anpassat skyltbestånd.
Ljusreklamförbundets strävan är att informera allmänhet och användare om
estetiska, tekniska och andra designmässiga faktorer som påverkar
ljusreklamens förmåga att på ett riktigt sätt kommunicera med åskådarna – i regel den stora allmänheten. Ljusskylten består av en mängd detaljer som idag omfattas av producentansvaret.