Ljusreklamförbundet – en organisation för företag

Det vi gör...

Ljusreklamförbundet är en branschförening med ett 60-tal medlemmar som representerar cirka 80 procent av ljusreklambranschen. Förbundets uppgift är att medverka till effektivare och mer ekonomiskt anpassat skyltbestånd. Ljusreklamförbundets strävan är att informera allmänhet och användare om estetiska, tekniska och andra designmässiga faktorer som påverkar ljusreklamens förmåga att på ett riktigt sätt kommunicera med åskådarna – i regel den stora allmänheten.

Ljusskylten består av en mängd detaljer som idag omfattas av producentansvaret. Det är en viktig uppgift för ljusreklamförbundet att sprida information om ljusreklamens miljömässiga innehåll.


Här kan du läsa och ladda ner våra leveransbestämmelser.