3

Ljusreklamförbundet

Ljusreklamförbundet arrangerar årligen ett årsmöte och ett höstmöte. Dessemellan arrangeras konferenser, studieresor och seminarier. 
Ljusreklamförbundet arbetar också aktivt för att certifiera branschföretagen under ISO 9001 eller 14001. Detta sker i samarbete med Sinf Miljö&Kvalitet AB.

Omfattande samarbete med SEMKO är också etablerat och avser, förutom ISO-certifiering även CE-märkning.

Ljusreklamförbundet är också representerat i den europeiska organisationen, EVL och dess tekniska kommitté som har till uppgift att ta fram standarder och direktiv för högspänningsskyltar.